Slovo o autorce

Jarmila Čerevková žije již řadu let v Praze. Narodila se v Poličce a své dětství prožila ve východních Čechách. Během této doby navštěvovala lidovou školu umění – obor výtvarný. Jejím přáním tehdy bylo věnovat se ilustrační tvorbě pro děti, avšak osud ji zavál jinam a malování se dále již nevěnovala. Ke své lásce se vrátila až o mnoho let později, když nakreslila řadu návrhů k omalovánkám a vystřihovánkám pro děti, které byly realizovány.

Později absolvovala různé kurzy malování a kreslení. Zajímala jí oblast lidské psychiky, jedním z prvních kurzů byla psychografická kresba. Touto metodou vytvořila stovky kreseb a později následovaly další kurzy, ve kterých se seznámila s malbou suchým pastelem, který často využívá ke svému oblíbenému námětu kytic.

V posledních letech se věnuje převážně olejomalbě. Zvláště je jí blízké dekorativní umění a způsob malby se zaměřením na detail. Kromě květinových motivů ráda ztvárňuje podle své fantazie půvab dívčích tváří, anděly a zátiší.